súdna spravodlivosť

O nás

Advokátska kancelária STEHURA & partners, v.o.s. vznikla v roku 2013 fúziou troch samostatných advokátskych kancelárií so sídlom v Čadci a v Žiline. V súčasnosti patrí medzi najväčšie lokálne advokátske kancelárie v danej oblasti. Naša advokátska kancelária poskytuje klientom profesionálne a komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva. Advokátska kancelária STEHURA & partners Vám ponúka profesionálny prístup, pričom využíva dlhodobé odborné skúsenosti advokáta JUDr. Celestína Stehuru, ktorý pôsobí ako advokát už od roku 1980.

Naša advokátska kancelária STEHURA & partners zabezpečuje právne služby pre rôznych klientov v rámci celého územia Slovenskej republiky. Sme neustále sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá pre Vás zabezpečí profesionálne a odborné právne služby vo všetkých oblastiach. Predovšetkým Vám ponúkame právne služby v oblasti:

  • Obchodného práva
  • Zápisov do RPVS
  • Občianskeho práva
  • Pracovného práva
  • Rodinného práva
  • Trestného práva

Ku každému klientovi pristupujeme s maximálne individuálnym prístupom, aby sme boli schopní zabezpečiť úspešné naplnenie jeho požiadaviek a potrieb. Kladieme dôraz na spoľahlivosť, dodržiavanie termínov a vysokú profesionalitu. Sme si plne vedomí dôležitosti každého nášho klienta. Základnými princípmi našej advokátskej kancelárie STEHURA & partners sú najmä serióznosť, zodpovednosť a efektivita.

Naša advokátska kancelária STEHURA & partners nadviazala niekoľko úzkych spoluprác s vybranými advokátskymi kanceláriami v Česku i v Poľsku, ako aj s viacerými realitnými kanceláriami, geodetickými kanceláriami, notárskymi či exekútorskými úradmi. Vďaka takýmto spoluprácam dokážeme právne služby, ktoré poskytujeme našim klientom výrazne zefektívniť.