Spotrebiteľské právo

Dostali ste sa do situácie, že ste si museli zobrať nevýhodnú pôžičku alebo úver? Bola Vám doručená žaloba, platobný rozkaz alebo rozhodcovský rozsudok z dôvodu nesplácania takejto pôžičky alebo úveru? Sú voči Vám na základe tejto pôžičky alebo úveru vykonávané zrážky zo mzdy? Hrozí Vám exekúcia či dokonca dražba domu alebo bytu?

Brániť sa oplatí. Neoprávnene požadované sumy netreba platiť. Radi Vám poradíme, zanalyzujeme Váš prípad a navrhneme možné riešenia.

Sme Vám plne k dispozícii najmä v nasledovných prípadoch:

  • súdne a rozhodcovské spory o zaplatenie dlžnej sumy z pôžičky, úveru či za iné služby;
  • spory s leasingovými spoločnosťami, ktoré požadujú doplatenie súm za leasing motorového vozidla;
  • vykonávanie zrážok zo mzdy z dôvodu nesplácania úverov alebo pôžičiek;
  • spory s mobilnými operátormi, ktorý žiadajú zaplatiť zmluvné pokuty či iné poplatky;
  • v prípade exekúcií na Váš majetok, ak daný dlh vznikol na základe pôžičky, úveru alebo pokuty od mobilného operátora,
  • v prípade dražieb nehnuteľností (domov, bytov, pozemkov).

advokát sediaci za počítačom