Zápis do RPVS

Potrebujete zapísať Vašu firmu do registra partnerov verejného sektora? Naša advokátska má na tento zápis oprávnenie a skúsenosti s úspešným zápisom. Radi zabezpečíme odborný zápis aj Vašej firmy. Dohodnime si úvodnú konzultáciu.

Radi pre Vás zabezpečíme:

  • registrácia partnerov verejného sektora a ich konečných užívateľov výhod
  • dohľad nad správnosťou zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora a ich pravidelná aktualizácia,
  • poskytovanie služieb oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

advokát pracuje