Softwarové právo

Advokátska kancelária STEHURA & partners Vám ponúka odborné právne poradenstvo a služby v oblasti softwarového práva, licenčných zmlúv a v rôznych počítačových programoch či aplikáciách. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

V rámci softwarového práva Vám ponúkame:

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti počítačových programov a aplikácií
  • tvorba zmlúv v oblastí počítačových programov a aplikácií
  • komplexné právne poradenstvo v oblasti licenčných zmlúv

advokát telefonuje a pozerá sa do počítača