Obchodné právo

Chcete začať podnikať, založiť si živnosť, či obchodnú spoločnosť alebo máte obchodné spory, ktoré potrebujete rýchlo a efektívne vyriešiť? Advokátska kancelária STEHURA & partners Vám ponúka komplexné právne služby v oblasti obchodného práva a všetkého, čo potrebujete vedieť.

V rámci obchodného práva pre Vás zabezpečíme:

komplexné zakladanie obchodných spoločností a družstiev

  • zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách (zmena spoločníka alebo štatutárneho zástupcu, zmeny sídla alebo predmetu podnikania, atď.)
  • zmeny právnej formy spoločnosti
  • komplexné rušenie obchodných spoločností a družstiev
  • prípravu, vyhotovenie a pripomienkovanie zmlúv
  • vymáhanie pohľadávok a nárokov zo zodpovednosti za škodu
  • spisovanie žalôb a zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej správy

advokát radí klientom